1. Những nguyên tắc bảo mật của TiềnĐếnRồi

TiềnĐếnRồi luôn hiểu rằng khi truy cập và sử dụng website của TiềnĐếnRồi, Quý khách luôn quan tâm và cân nhắc vấn đề bảo mật thông tin cá nhân khi truy cập vào Trang Web. TiềnĐếnRồi sẽ thực hiện việc bảo mật các thông tin cá nhân của Quý khách với sự tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và nỗ lực cao nhất.

Những thông tin TiềnĐếnRồi yêu cầu Quý khách cung cấp chỉ để hiểu rõ hơn nhu cầu cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với yêu cầu của Quý khách và TiềnĐếnRồi có quyền sử dụng thông tin mà Quý khách cung cấp qua Trang Web để sử dụng cho hoạt động của TiềnĐếnRồi.

TiềnĐếnRồi không tiết lộ thông tin của Quý khách cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào trừ khi đã có thông báo và nhận được đồng ý của Quý khách hoặc theo quy định của pháp luật.

Tại những trường hợp cụ thể, TiềnĐếnRồi có thể phải cung cấp thông tin của Quý khách cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật tuy nhiên, TiềnĐếnRồi bảo đảm việc cung cấp đó được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Việc truy cập thông tin của Quý khách thực hiện bởi TiềnĐếnRồi, nhân viên của TiềnĐếnRồi và/hoặc cá nhân nào được phép đều phải tuân thủ theo đúng quy định về bảo mật của TiềnĐếnRồi.

2. Phương thức bảo mật

TiềnĐếnRồi sẽ thực hiện tất cả các phương thức bảo vệ an toàn và hợp lý nhất để bảo đảm thông tin cá nhân của Quý khách và luôn tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc lưu trữ và sử dụng thông tin.

3. Thu thập những thông tin cá nhân

Việc truy cập trang web này của Quý khách có thể được ghi nhận lại cho mục đích phân tích dữ liệu truy cập trang web và mô hình sử dụng phổ biến. Thông qua việc thu thập các thông tin cá nhân này, chúng tôi mong muốn cung cấp dịch vụ tốt hơn và gần gũi hơn tới khách hàng và hoạt động hiệu quả hơn.

Một số thông tin truy cập trang web của Quý khách sẽ được thu thập thông qua việc sử dụng “cookies”. (Cookies là một tập tin dữ liệu nhỏ tự động lưu số lần lướt web của một cá nhân trên máy tính của họ và có thể dùng cookies để khôi phục lại truy cập.) Nếu Quý khách muốn vô hiệu hóa những cookies này, Quý khách có thể thay đổi cài đặt trên trình duyệt của mình. Tuy nhiên, có thể Quý khách sẽ không thể truy cập một số phần của trang web chúng tôi.

TiềnĐếnRồi có thể sử dụng thông tin từ việc truy cập trang Web này của Khách hàng để giới thiệu thông báo và giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ và các tài liệu tiếp thị khác mà chúng tôi cho là phù hợp với sở thích và nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi cũng có thể mời những người truy cập trang web này tham gia vào nghiên cứu và khảo sát thị trường và các hoạt động tương tự khác.

4. Các trang web liên kết

TiềnĐếnRồi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thiết kế của bất kỳ trang web nào khác liên kết đến trang này. Khi Quý khách truy cập và sử dụng những trang web khác liên kết đến trang này, Quý khách sẽ phải tự chịu các rủi ro và tuân theo những điều khoản và điều kiện sử dụng áp dụng cho sự truy cập/sử dụng đó.

Trân trọng!

TiềnĐếnRồi