Cổ tức là gì? Định nghĩa, cách tính và những điều cần biết

Cổ tức là gì

Cổ tức là gì?

Cổ tức là khoản lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của một công ty cổ phần. Cổ tức thể hiện phần lợi nhuận mà công ty chia cho cổ đông dựa trên số lượng cổ phiếu họ sở hữu.

Có hai loại cổ tức chính:

  • Cổ tức tiền mặt: Là khoản tiền được trả trực tiếp cho cổ đông bằng tiền mặt.
  • Cổ tức bằng cổ phiếu: Là khoản cổ phiếu thưởng được chia cho cổ đông, giúp tăng số lượng cổ phiếu mà họ sở hữu.

Quyền lợi của cổ đông khi nhận cổ tức:

  • Nhận thu nhập thụ động: Cổ tức là nguồn thu nhập thụ động cho cổ đông, giúp họ kiếm tiền mà không cần phải làm việc trực tiếp.
  • Tăng giá trị sở hữu: Khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu, số lượng cổ phiếu mà cổ đông sở hữu sẽ tăng lên, từ đó làm tăng giá trị sở hữu của họ.
  • Đánh giá hiệu quả hoạt động: Cổ tức là một trong những指標 đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có lợi nhuận cao thường chi trả cổ tức cao hơn cho cổ đông.

Cách tính cổ tức:

Cổ tức được tính dựa trên số lượng cổ phiếu mà cổ đông sở hữu và tỷ lệ cổ tức được công ty thông qua.

Công thức tính cổ tức:

Cổ tức = Số lượng cổ phiếu sở hữu x Tỷ lệ cổ tức

Ví dụ:

Một nhà đầu tư sở hữu 100 cổ phiếu của công ty A. Công ty A thông qua tỷ lệ cổ tức 10%. Cổ tức mà nhà đầu tư nhận được là:

Cổ tức = 100 x 10% = 10.000 đồng

Lưu ý

  • Cổ tức không phải là nghĩa vụ bắt buộc của doanh nghiệp. Doanh nghiệp chỉ chia cổ tức khi có lợi nhuận sau thuế.
  • Doanh nghiệp có thể chia cổ tức nhiều lần trong năm hoặc chỉ chia một lần vào cuối năm.
  • Cổ đông có thể nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu.

Kết luận

Cổ tức là một phần quan trọng trong việc đầu tư vào cổ phiếu. Cổ tức giúp nhà đầu tư kiếm được thu nhập thụ động và tăng giá trị sở hữu của họ. Do đó, nhà đầu tư nên quan tâm đến yếu tố cổ tức khi lựa chọn cổ phiếu để đầu tư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status