Tên tất cả danh sách ngân hàng ở Việt Nam

Danh sách ngân hàng ở Việt Nam

Việt Nam là một quốc gia đang phát triển với nền kinh tế năng động. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân và doanh nghiệp, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Tính đến tháng 06/2024, Việt Nam có tổng cộng 49 ngân hàng, bao gồm các loại hình sau:

  • Ngân hàng Nhà nước
  • Ngân hàng thương mại cổ phần
  • Ngân hàng liên doanh
  • Chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam
  • Ngân hàng 100% vốn nước ngoài

Ngân hàng Nhà nước

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) là ngân hàng trung ương của Việt Nam, có chức năng quản lý, điều hành hệ thống ngân hàng và hoạt động ngân hàng trên toàn quốc. NHNN có nhiệm vụ phát hành tiền, thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, kiểm soát tiền tệ, tín dụng, thanh toán, ngoại hối, bảo hiểm tiền gửi, hoạt động ngân hàng và hoạt động khác có liên quan đến tiền tệ, ngân hàng.

Ngân hàng thương mại cổ phần

Ngân hàng thương mại cổ phần (NHTM CP) là loại hình ngân hàng do các tổ chức, cá nhân thành lập và tổ chức quản lý, hoạt động theo nguyên tắc kinh doanh. NHTM CP được chia thành hai loại là ngân hàng TMCP quốc gia và ngân hàng TMCP địa phương.

Ngân hàng liên doanh

Ngân hàng liên doanh là loại hình ngân hàng do một ngân hàng nước ngoài và một ngân hàng Việt Nam hợp tác thành lập. Ngân hàng liên doanh hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài mà ngân hàng nước ngoài tham gia góp vốn.

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam là loại hình ngân hàng do một ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Ngân hàng 100% vốn nước ngoài

Ngân hàng 100% vốn nước ngoài là loại hình ngân hàng do một ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam với 100% vốn nước ngoài. Ngân hàng 100% vốn nước ngoài hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Các ngân hàng lớn nhất Việt Nam

Theo dữ liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, các ngân hàng lớn nhất Việt Nam về tổng tài sản là:

Vị trí Ngân hàng Tổng tài sản (tỷ đồng)
1 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) 636.700
2 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) 587.300
3 Ngân hàng TMCP Quân đội (VietinBank) 559.900
4 Ngân hàng TMCP Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) 537.100
5 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) 499.500

Kết luận

Hệ thống ngân hàng Việt Nam đang ngày càng phát triển và hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân và doanh nghiệp. Việc hiểu rõ về các loại hình ngân hàng và các ngân hàng lớn nhất Việt Nam sẽ giúp bạn lựa chọn được ngân hàng phù hợp với nhu cầu của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status