Tag Archives: cvv là gì acb

Mã CVV/CVC Là Gì? Ý Nghĩa Của Mã CVV/CVC Trên Thẻ Mastercard/Visa/JCB

Mã CVV/CVC là gì

Mã CVV/CVC – ba con số nhỏ gắn liền với mặt sau của thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ. Dường như chúng chỉ là một phần nhỏ trong dãy số dài trên thẻ, nhưng đó là thông tin quan trọng để bảo vệ sự an toàn tài chính của chúng ta. Tuy nhiên, ít[…]

DMCA.com Protection Status