Lưu trữ thẻ: Danh sách nợ xấu ngân hàng FE Credit

Nợ xấu là gì? Ảnh hưởng của nợ xấu và cách phòng tránh

Nợ xấu là gì

Nợ xấu là gì? Nợ xấu là các khoản nợ khó đòi khi người vay không thể trả nợ khi đến hạn phải thanh toán như đã cam kết trong hợp đồng tín dụng. Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nợ xấu được phân thành 5 nhóm, cụ thể: Nhóm 1:[…]

DMCA.com Protection Status