Lưu trữ thẻ: Lợi tức là gì

Cổ tức là gì? Định nghĩa, cách tính và những điều cần biết

Cổ tức là gì

Cổ tức là gì? Cổ tức là khoản lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của một công ty cổ phần. Cổ tức thể hiện phần lợi nhuận mà công ty chia cho cổ đông dựa trên số lượng cổ phiếu họ sở hữu. Có hai loại cổ tức chính: Cổ tức[…]

DMCA.com Protection Status