Lưu trữ thẻ: nợ nhóm 3 la gì

Nợ xấu nhóm 3 bao lâu được xóa?

Nợ xấu nhóm 3

Nợ xấu nhóm 3 được xóa sau 5 năm kể từ ngày khách hàng tất toán đầy đủ khoản vay, bao gồm cả gốc và lãi. Quy định này được nêu trong Thông tư 43/2016/NHNN-TTGS của Ngân hàng Nhà nước về phân loại, giám sát và xử lý nợ. Theo quy định này, nợ xấu[…]

DMCA.com Protection Status