Lưu trữ thẻ: nợ xấu nhóm 2

Nợ Xấu Nhóm 4, Nhóm 5: Rủi Ro Cao và Cách Khắc Phục

Nợ xấu nhóm 4 nhóm 5

Nợ xấu nhóm 4 là khoản nợ quá hạn từ 181 đến 360 ngày. Nợ xấu nhóm 5 là khoản nợ quá hạn trên 360 ngày. Cả hai nhóm này đều được coi là nợ nghi ngờ mất vốn, tiềm ẩn rủi ro cực kỳ cao cho các tổ chức tín dụng. Tác Động của Nợ Xấu Nhóm[…]

Nợ xấu nhóm 3 bao lâu được xóa?

Nợ xấu nhóm 3

Nợ xấu nhóm 3 được xóa sau 5 năm kể từ ngày khách hàng tất toán đầy đủ khoản vay, bao gồm cả gốc và lãi. Quy định này được nêu trong Thông tư 43/2016/NHNN-TTGS của Ngân hàng Nhà nước về phân loại, giám sát và xử lý nợ. Theo quy định này, nợ xấu[…]

Nợ xấu nhóm 2 bao nhiêu ngày? Khi nào xóa?

Nợ xấu nhóm 2

Nợ Xấu Nhóm 2 là gì? Nợ xấu nhóm 2 là khoản nợ quá hạn từ 31 đến 90 ngày, nằm trong phân loại cấp độ II theo Thông tư 39/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Khoản nợ này có nguy cơ rủi ro cao hơn so với nợ tốt, nhưng vẫn còn[…]

DMCA.com Protection Status